Cảnh sát scandal

chú thích hình ảnh,

Cảnh sát scandal, Chợt một cánh tay đàn ông từ phía sau luồn vào bên dưới hai cánh tay nàng….