Thằng POV #08 Sasha Rose, Isabella Clark, Dì Noel ...

chú thích hình ảnh,

Thằng POV #08 Sasha Rose, Isabella Clark, Dì Noel ..., Dù sao không phải ai cũng sẵn sàng làm chuyện đó trước ánh mắt của vô số người.