Những người mẹ tốt nhất

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người mẹ tốt nhất, Gã Kim Đan Hoa Hạ cụt một tay bị ông Bắc kìm chặt phát điên như một con thú dữ lâm vào đường cùng không ngừng đạp loạn lên người ông.