Cô Jordon và đôi chân dài phóng ngư lôi. 2/3

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Jordon và đôi chân dài phóng ngư lôi. 2/3, Một nửa gương mặt, mắt trái, cả hai bên tai hắn đều bao phủ bởi một loại máy móc đặc chế nào đó.