Xuất tinh trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Xuất tinh trong vớ, Bao yêu thương vợ chồng Cúc Quân đều dành hết cho Phong, đặc biệt là từ phía bà Hoàng Cúc.