Nhật Tiểu Muội Maras Chân Đét Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật Tiểu Muội Maras Chân Đét Đít, Từ trên bầu trời một tiếng rống giận át cả âm thanh của máy bay ong ong vang dội vào màng nhĩ mọi người.