Nhồi Cưng Trong Vớ Chân Ngụm Đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi Cưng Trong Vớ Chân Ngụm Đi., Nếu bác vẫn không tin con thì chỉ cần đừng chặn con là được, ảnh con vẫn sẽ gửi cho bác ngắm thỏa thích, thậm chí bác có yêu cầu gì cứ nói con sẽ chụp để chiều lòng bác.