Mặt Mẹ & về ra

chú thích hình ảnh,

Mặt Mẹ & về ra, Em nói, không, là em hỏi anh, em không đủ xinh hay sao? Vân gào lên như phát điên, âm lượng to đến mức làm Quang hơi đau tai.