Hai shemale cảnh sát chó ngậm khó thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai shemale cảnh sát chó ngậm khó thằng, Dương nhìn lưỡi kiếm trong suốt với rồng vàng bên trong, hắn có thể cảm nhận được một trạng thái sức mạnh khác lạ mà Nghịch Thiên kiếm trước đây không hề có.