Nhẹ nhàng, Voicez nhẹ nhàng, châu á,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhẹ nhàng, Voicez nhẹ nhàng, châu á,, Theo bí sử của Hoa Hạ có ghi chép… Sở dĩ Ninh gia đứng đầu năm gia tộc An Nam vì huyết mạch trực hệ của họ có một khả năng khôi phục vô cùng thần kỳ.