Gay xiềng xích với Latexlanguage

तस्वीर का शीर्षक ,

Gay xiềng xích với Latexlanguage, Rồi Dương cảm thấy linh hồn mình như vừa khoác thêm một lớp áo vô hình, lớp áo này khiến cơ thể hắn hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có ý thức là tự do.