Bạn Quay Phim Mình Trong Tay Ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Bạn Quay Phim Mình Trong Tay Ba, Nhi hồi tưởng lại thời điểm đó, khi men rượu vẫn còn vương vấn trong hai thân xác vốn đã rất muốn hòa quyện vào nhau.