Hai xúc tóc vàng móc dude

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc tóc vàng móc dude, Lưu Ly khi ầy tò mò hỏi: Ngân Hà mạnh lên là chuyện tốt, sao thánh mẫu lại buồn?.