Tóc Vàng Quân Sự

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Vàng Quân Sự, Chồng Thảo Vy thì mặt tái nhợt nhăn nhó bởi câu nói nữa đùa nữa thật của anh đen, còn Thảo Vy thì lại khác.