Juliette đi Lạc sơn của tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Juliette đi Lạc sơn của tôi, Thiếu tá Đoàn Xuân Cảnh lúc này lại không nói một lời nhưng nét mặt ông nghiêm trọng hơn bao giờ hết.