Tôi vắt sữa treo cổ chuyên - cái tuyến tiền liệt bự vắt sữa - bưu hãy thoa

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi vắt sữa treo cổ chuyên - cái tuyến tiền liệt bự vắt sữa - bưu hãy thoa, Nàng tha lỗi cho ta nhé… Hức… ai thèm giận chàng, về sau mà còn nhắc đến nữa thì đừng có trách… Ta biết rồi, là lỗi của ta hết….