Hai trẻ tóc vàng mà thủ dâm nữa

chú thích hình ảnh,

Hai trẻ tóc vàng mà thủ dâm nữa, Khánh Phương vô cùng xấu hổ nhưng nàng không cưỡng lại được hành động của mình.