Hói săn được cái mông chết tiệt cởi ngựa không yên

chú thích hình ảnh,

Hói săn được cái mông chết tiệt cởi ngựa không yên, Mấy đứa con nít quỷ thiệt mà, hóa ra chúng nó rù rì là nhìn vào chỗ này của mình.