P 2: tôi nhận được MÙI vớ từ Michelle để HÍT

तस्वीर का शीर्षक ,

P 2: tôi nhận được MÙI vớ từ Michelle để HÍT, Người nói vô tình, người nghe có ý, lời này rơi vào tai Lý Mỹ Linh lại bị nàng lý giải thành một ý tứ khác.