Tóc xoăn, Và Cần có Một bản miệng

chú thích hình ảnh,

Tóc xoăn, Và Cần có Một bản miệng, Sở dĩ phải niệm phật bằng một tay là vì tay còn lại Thích Đông đang bó bột, nách thì kẹp cây nạng vì chân hắn cũng thế.