-Tóc đỏ trong bữa tiệc,

तस्वीर का शीर्षक ,

-Tóc đỏ trong bữa tiệc,, Lý Hoa đứng lên, nhiệt tình chào hỏi, bộ dáng tràn đầy xuân phong đắc ý, nhìn không ra có bất kỳ xấu hổ nào.