Có sừng cô gái bị cô ấy bước ...

chú thích hình ảnh,

Có sừng cô gái bị cô ấy bước ..., Ánh mắt ông Cảnh lúc này rất sáng nhìn nhóm người bên mình đang từng chút vơi đi, không khỏi nén một tiếng thở dài bi thương.