Clothed miên lesbian đùa của bọn chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Clothed miên lesbian đùa của bọn chó, Vì sự tích khó quên này cả nhóm 6 thằng quyết định đặt cho hai thằng này một thằng là Nam Mỏ Nhọn và Thắng Mắt Hí để kỷ niệm một lần nghịch ngu.