2 nóng cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

2 nóng cảnh sát, Nhưng những kẻ bí ẩn ra tay giết hại hắn, lấy đi Phá cảnh đan không phải là người của ông.