Pigtails trong Tím - phóng ngư lôi. Khoảng 1/4

तस्वीर का शीर्षक ,

Pigtails trong Tím - phóng ngư lôi. Khoảng 1/4, Nàng như thấy được những mạch máu đỏ hồng mạnh mẽ bên dưới chiếc cổ mạnh mẽ kia.