Tiếng Bulgarie Óng Tính Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiếng Bulgarie Óng Tính Chết Tiệt, Không biết Dương đã ngủ chưa nhưng Nga vẫn chụp hình qua gương gửi sang máy nó.