Vegas Gloryhole - Nhân Viên Lần Đầu

तस्वीर का शीर्षक ,

Vegas Gloryhole - Nhân Viên Lần Đầu, Ba người Thẩm Hạo vừa mới đi vào, một tràng giai điệu âm nhạc quỷ dị liền vang lên, đem không khí đè nén lại tạo ra cảm giác rất áp lực.