Đen Kem, Bánh Và Nhồi

chú thích hình ảnh,

Đen Kem, Bánh Và Nhồi, Hoài Nam lấy ra một cái bao cao su loại gân gai kéo dài thời gian đeo vào dương vật mình.