Châu âu người tới blowed và cưỡng trong quán rượu,

chú thích hình ảnh,

Châu âu người tới blowed và cưỡng trong quán rượu,, Lão già nhả cái lồn đang bú dở ra đề cầu xin Phương Dung khi con cặc của lão bị nàng hút vào tận cuống họng.