Đẹp, được dã man bơm của mẹ, người bạn thân nhất

chú thích hình ảnh,

Đẹp, được dã man bơm của mẹ, người bạn thân nhất, Trong thời gian đó ông hoàn toàn đủ khả năng lục lọi ký ức của Hoài Trung cướp đoạt tất cả truyền thừa của lão tổ nhà họ Ninh.