Người á rập bú c.

chú thích hình ảnh,

Người á rập bú c., Dương nhìn theo cặp mông trắng nõn hất tung váy ngủ trong mỗi bước đi mà nghe lòng rạo rực vô cùng.