Nghiệp dư và một bj

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư và một bj, So với thương tổn của mọi người thì một chút chi phí đó không đáng là bao đâu ạ….