Cao, ốm, tóc vàng teen tắm thổi kèn và nóng chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Cao, ốm, tóc vàng teen tắm thổi kèn và nóng chết tiệt, Khi lâm vào hoàn cảnh đó, con đường tu luyện của tu chân giả xem như hoàn toàn đoạn tuyệt.