Qua lỗ 10 8, 5 inch,

chú thích hình ảnh,

Qua lỗ 10 8, 5 inch,, Hai cha con ông Nguyễn Hữu Lộc nét mặt tái đi sợ hãi… Vì họ nhận ra tiếng nói đó thuộc về một kẻ ngàn vạn lần họ không muốn đối mặt.