Làm bằng hói

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm bằng hói, Nàng không nhận ra hắn, nhưng khuôn mặt của hắn nét tương đồng với Nguyễn Hữu Trí kẻ đã đến tham dự đám cưới của nàng.