Công CD Fishnet Vớ dây tua Strappy Xác ...

chú thích hình ảnh,

Công CD Fishnet Vớ dây tua Strappy Xác ..., Nghe lời nói lảm nhảm như tâm thần của con gái mà hắn không nhịn được lại đưa chai rượu lên nốc ừng ực rồi ho sặc sụa.