Ai lại không thích những người?

chú thích hình ảnh,

Ai lại không thích những người?, Đã quá con ơi… Đâm như vầy sâu lắm, mẹ thích lắm… Con muốn tới quá rồi… Con ra mất mẹ ơi!!! Ra đi… ra cho mẹ hứng đi cục cưng ơi….