Biker tôi hút thuốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Biker tôi hút thuốc, Tôi làm việc đó là theo chỉ thị cấp trên làm sao có thể vì vậy mà bị cách chức chứ?! Ông Cảnh cười lớn, không có vẻ gì khó chịu vì thái độ thù địch của Khánh Phương.