Vắt sữa trong lòng trinh bạch lồng II.

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa trong lòng trinh bạch lồng II., Mạnh lên cho con nó thấy anh mới thật sự xứng đáng với em, để nó hiểu không thể nào so nổi với ba của nó.