Nhồi, sự trừng Phạt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi, sự trừng Phạt, Thơm chứ còn gì nữa nhưng Nga đành phải đem giặt vì không còn lựa chọn nào khác.