Gái ngăm đen và vàng, phụ nữ, và không thể có đủ

chú thích hình ảnh,

Gái ngăm đen và vàng, phụ nữ, và không thể có đủ, Cùng thời gian, trên chiếc trực thăng đang hướng về phía Tây thành phố tránh xa trung tâm cơn bão.