Tóc dài, thích,

chú thích hình ảnh,

Tóc dài, thích,, Ngồi một mình Nga tự hỏi tại sao mình lại qua đây và qua để làm gì? Ừ nhỉ, thôi đi về phòng.