TIERY B. // Cummy cả yếm đến nữa-quân ngắn

तस्वीर का शीर्षक ,

TIERY B. // Cummy cả yếm đến nữa-quân ngắn, Bàn tay đang rảnh kéo mạnh đầu ti còn lại như muốn bứt nó ra khỏi bầu ngực.