Người Đầu Tiên Làm Tình Với Một Em Gợi Cảm, Tóc Vàng;

chú thích hình ảnh,

Người Đầu Tiên Làm Tình Với Một Em Gợi Cảm, Tóc Vàng;, Nếu thần thức Trúc cơ kỳ chỉ có thể dùng để quan sát thì thần thức Kim đan có thể cách không ngự vật.