Tubing và vắt sữa ra - tràn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tubing và vắt sữa ra - tràn, Nga chưa kịp hiểu câu nói này thì Dương đã móc thêm chân còn lại vào tay treo nàng trước bụng mang ra ngoài.