2 người tóc vàng ở tiệm giặt

chú thích hình ảnh,

2 người tóc vàng ở tiệm giặt, Nhưng Dương vẫn kiên nhẫn mân mê trên bờ vai lấn dần vào cạnh sườn tiếp cận bầu ngực.