Chị Strapon hứng tình và làm ăn của mình đi

chú thích hình ảnh,

Chị Strapon hứng tình và làm ăn của mình đi, Bên ngoài phủ, đám lính vẫn miệt mài tuần tra, trong lòng không khỏi khâm phục Lương đại nhân vẫn đang hết lòng vì bách tính.