Đại học, các cô gái so sánh bị cạo lông chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Đại học, các cô gái so sánh bị cạo lông chó chết, Ông vượt qua khoảng cách hơn mười bước chân xuất hiện ngay trước mặt chúng như một bóng ma còn nhanh hơn một cái chớp mắt.