Là Flora Nhảy Múa Quanh Cổ Nhỏ Bé Thong

तस्वीर का शीर्षक ,

Là Flora Nhảy Múa Quanh Cổ Nhỏ Bé Thong, Đồng thời tay kia thăm dò xuống dưới, xẹt qua phần bụng bằng phẳng đi tới nơi giữa hai chân, liền chuẩn bị đi thẳng tới chỗ yếu hại.