Giấu Cam: Bà Bị Thay Đồ

chú thích hình ảnh,

Giấu Cam: Bà Bị Thay Đồ, Dương trầm ngâm với suy nghĩ kỳ quái trong đầu mà đến shop quần áo lúc nào không hay.